မRadioAustralia

mmm


Health

Real Player ရယူရန္
ၽြနေူစူေပနမ

Window Media ရယူရန္
တငည


ႏွစ္အပိုင္းလိုက္အစီအစဥ္မ်ား


Sydney Myanmar Group မွစီစဥ္တင္ဆက္ေသာ ဂီတပေဒသာရံပံုေငြဂီတပြဲမွရရွိေသာအလွဴေငြမ်ားကို
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမိဘမဲ့ကေလးမ်ားေက်ာင္းမ်ားသို ့လွူဒါန္းသည့္ အလွဴခံျဖတ္ပိုင္းမ်ား
YadanaBon
Muslim
tHUKHAyEIKmYONE
DRMyintTun

အေထြေထြကု ဆရာဝန္ ေဒါက္တာျမင့္ထြန္းရဲ႕ က်န္းမာေရး ပညာေပး
အစီအစဥ္ မ်ား

Cheri
၁။ ေဒါက္ တာ ျမင့္ ထြန္း က ခါးနာျခင္း အေၾကာင္း ၊ ခါး နာ ျခင္း ဘာ ေၾကာင့္ျဖစ္ လာ ႏုိင္ ျပီး ၊ ခါး နာ တာ ကို နား လည္ မွ ဘယ္ လုိ ကု ထံုး နဲ႕ ကု သႏိုင္ သ လဲ ၊ ကာကြယ္ ႏိုင္ သ လဲ၊ ဘာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ ရ တာ လဲ ဆို တာ ေတြ ကို
ရွင္း လင္း ထား ပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> radio sound
၂။ ေဒါက္ တာ ျမင့္ ထြန္း ရဲ႕ ခါးနာျခင္း အေၾကာင္း ဒုတိယ ပိုင္း မွာ၊ သာမန္ေဆးကု ျခင္း နဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳ လုပ္ေလ့ က်င့္ နည္း မ်ား၊physiotherapy အ စ ရွိ တဲ့ ကု နည္း ေတြ ကု သ ျပီး မေပ်ာက္ ကင္း ဘဲ ေနာက္ဆံုး အေန နဲ႔ ခြဲ စိတ္ ကု သ ရ မယ္ ဆို ရင္၊ ဘယ္ လုိ ခြဲ စိတ္ကု သ ႏိုင္သလဲ ဆို တဲ့ နည္း လမ္းေတြ အေၾကာင္း ကို ရွင္း ျပ ထား ပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> radio sound
၃။ ဆီးက်ိတ္(Prostate) ေရာဂါ အေၾကာင္း၊ ေရာဂါ လကၡဏာ ေတြ ကို သတိျပဳ ႏိုင္ ပံု နဲ႔ ေရာဂါ ျဖစ္ လာ ရင္ ဘယ္ လို ကု နိုင္ သလဲ ၊ ေရာဂါ မျဖစ္ ေအာင္ ေရွာင္ က်ဥ္ လုိ႔ ေကာ ရ သလား ဆို တာ ေတြ ကို ရွင္းျပ ထား ပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> radio sound
၄။ E-coli  ပိုး ေရာဂါ အေၾကာင္း။ စား ေသာက္ တဲ့အစား အစာ ေတြ ထဲ မွ ပါ တတ္ ျပီး လူ ကို ဘယ္ လုိ အႏၱရယ္ ေပး တတ္ သလဲ ဆို တဲ့ အေၾကာင္း ေတြ ကို နား ဆင္ ၾကည့္ လုိ႔ ရ ပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> radio sound
၅။ ဆီး ခ်ိဳ (Diabetes) ေရာ ဂါ အေၾကာင္း။ အမ်ိဳး အစား ၂ မ်ိဳး ရွိ တဲ့ အေၾကာင္း နဲ႔ ဆီး ခ်ိဳ ေရာ ဂါ လကၡဏာ ေတြ၊ ေရာဂါ မျဖစ္ ရ ေအာင္ ေရွာင္ က်ဥ္ ႏိုင္ သလား ဆို တဲ့ အေၾကာင္းေတြ ကို နား ဆင္ ၾကည့္ ႏိုင္ ပါတယ္။
ပထမပိုင္း နားဆင္ရန္ >> radio sound
၆။ဆီးခ်ိဳ (Diabetes Part II) ေရာဂါ ျဖစ္ သြားျပီ ဆို ရင္ ရာသက္ပန္ ေဆး ေသာက္  ရ ပါတယ္။ ဒီ ေရာဂါ ဟာ နာ တာ ရွည္ ေရာဂါ ျဖစ္ ျပီး၊ ကု နည္း မ ရွိ၊ ထိန္း ခ်ဳပ္ တဲ့ နည္း လမ္း ဘဲ ရွိ တယ္ ဆို တဲ့ အေၾကာင္း၊ ဘယ္ လို နည္း လမ္းေတြ နဲ႔ ထိန္း ခ်ဳပ္ မ လဲ ဆို တာ ကို နား ဆင္ ၾကည့္ ႏိုင္ ပါတယ္။
ဒုတိယပိုင္း နားဆင္ရန္ >> radio sound
၇။ ဆီးခ်ိဳ(Diabetes)  ေရာဂါ ရ ရွိ သြား ျပီး ရင္ ေနာက္ ဆက္ တြဲ ကိုယ္ တြင္း အဂၤါ ေတြ နဲ႔ ပတ္ သက္ တဲ့ ေရာ ဂါ ေတြ ဆက္ ျဖစ္ ႏိုင္ ပါ တယ္။ ဒီ ေရာ ဂါ ေတြ က ဘာ ေတြ လဲဘယ္ လုိ မ်ား ကာကြယ္ ႏိုင္ မ လဲ ဆို တာ ေတြ ကို နား ဆင္ ႏိုင္ ပါတယ္။
တတိယပိုင္း နားဆင္ရန္ >> radio sound
၈။ ဆီးခ်ိဳ(Diabetes)  ေရာဂါ ျဖစ္ သြားျပီ ဆို ရင္ ေရာ ဂါ ရွိ ျပီ ဆို ရင္ မေပ်ာက္ ကင္း ႏိုင္ တဲ့ ေရာဂါ ျဖစ္ ျပီး -- ထိန္း ခ်ဳပ္ မွဳ သာ လုပ္ ႏိုင္ တဲ့ အတြက္ ဘယ္ လုိ နည္း နဲ႔ ထိန္း ခ်ဳပ္ ရ မယ္ ဆို တဲ့ အေၾကာင္း Why diet is important.
နားဆင္ရန္ >> radio sound
၉။  HYPERTENSION ဆီးခ်ိဳ(Diabetes)  ေရာဂါ ျဖစ္ သြားျပီ ဆို ရင္ ဆက္ ျဖစ္ လာ ႏိုင္ တဲ့ ေရာ ဂါ ဟာ ေသြးတိုး ေရာဂါ ျဖစ္ ပါတယ္။ ေသြး တိုး ေရာဂါ ဆို တာ ဘာ လဲ - ဘယ္ လုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ ႏိုင္ မွာ လဲ။
နားဆင္ရန္ >> radio sound
၁၀။ CHOLESTEROL & HEART DISEASE ဆီးခ်ိဳ(Diabetes)  ေရာဂါ ျဖစ္ သြားျပီ ဆို ရင္၊ ဘာျဖစ္ လုိ႔ အဆီ အစိမ့္ေတြ ကို ထိန္း ရ သလဲ၊ ႏွလံုးေရာဂါ ဘာေၾကာင့္ ပိုျပီး ျဖစ္ လာ ႏိုင္ သလဲ။
နားဆင္ရန္ >> radio sound
၁၁။ STROKE ေလ ျဖတ္ျခင္း အေၾကာင္း-- ေလ ျဖတ္ ႏိုင္ တဲ့ ေန ထိုင္ မွဳ -- ဘယ္ လုိ ဆင္ ျခင္ ရ လဲ ဆိုတာ ေတြ ကို နား ဆင္ ရ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> radio sound
၁၂။ Breast Cancer -- ရင္သား ကင္ စာ အေၾကာင္း -- မ်ား ေသာ အားျဖင့္ အမ်ိဳး သမီး ေတြ မွာ ျဖစ္ တတ္ တဲ့ ေရာ ဂါ - ဘယ္ လုိ က စ ျဖစ္ လာ သလဲ -- ၾကိဳ တင္ ကာကြယ္ တဲ့ အေန နဲ႔ ဘယ္ လုိ စစ္ ေဆး ရ မလဲ -- ဘယ္ လုိ ကု သ ႏိုင္ တဲ့ နည္း လမ္း ေတြ ရွိ သလဲဆို တာ ေတြ ကို နား ဆင္ ရ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္။
နားဆင္ရန္ >> radio sound
၁၃။ Cervical Cancer သား အိမ္ ေခါင္း ကင္စာ -- ဘယ္ လုိ အရြယ္ အမ်ိဳး သမီး ေတြ မွာ အျဖစ္ မ်ား သလဲ -- ဘယ္ လုိ ေန ထိုင္ က်င့္ ၾကံ မွဳ ပတ္ ဝန္းက်င္ မ်ိဳး ေတြ မွာ ပို ျပီး အျဖစ္ မ်ား သ လဲ -- ကုသနည္း -- ကု သထံုး ေတြ ေကာ ဘယ္ လုိ ရွိ သလဲ။
နားဆင္ရန္ >> radio sound

Copyright ©2010 All Rights Reserved ---New Sky Advertising www.new-sky.info