မmmm


RadioAustralia


Real Player ရယူရန္
ၽြနေူစူေပနမ

Window Media ရယူရန္
တငည


ႏွစ္အပိုင္းလိုက္အစီအစဥ္မ်ား

ABC Radio Australia ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကိုေန ့စဥ္အားေပးနားဆင္ေနၾကေသာ ေသာတရွင္မ်ား
ခင္ဗ်ား---


ABC Radio Australia ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ Website အသစ္ကို ABC Radio Australia မွ
ေန ့စဥ္ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းမ်ား ၊ က်န္းမာေရးပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရး ၊လူမွဳေရး ၊
ဘာသာေရး ၊ အေထြေထြ ဗဟုသုတ မ်ား စံုလင္စြာျဖင့္ ခန္ ့ခန္ ့ျငားျငာ း ၊ ျပည့္ျပည့္စံုစံု
ထုတ္လႊင့္ထားျပီးျဖစ္ပါသည္ သို ့ျဖစ္ပါ၍ ABC Radio Australia ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကို
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Website link ကို သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳနားဆင္ေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း
ခ်စ္ေသာတရွင္မ်ားကို သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္၊၊ :  : : : : :  : : : : ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

http://www.radioaustralia.net.au/burmese/

KevinRudd&ASSK
Kevin Rudd spoke about his first visit Burma on an exclusive interview with  Radio Australia Burmese Service. He spoke about his meeting with President U Thane Sein and Aung San Suu Kyi.
နားဆင္ရန္ >>>> Radio
cheri
KevinRudd&ASSK
ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး ကယ္ဘင္ရဒ္ က ေရဒီယုိ ၾသစေၾတးလ် ျမန္မာ ပိုင္း အစီ အစဥ္ ကို သီး သန္႔ အခ်ိန္ေပး ၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းျခင္း မ်ား ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္း စု ၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႔ ဆံု အျပီး မွာ  ျပန္လည္ ေျဖ ၾကား ထား ျခင္း
နားဆင္ရန္ >>>> Radio
cheri
DRRaymondTintWay
cheri
DRMyintTun
cheri
ABC RADIO AUSTRALIA ( ျမန္မာဌာန ) မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား
ေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ေဒၚခင္မာ၀င္းအင္တာဗ်ဴး

 
Copyright ©2010 All Rights Reserved ---New Sky Advertising www.new-sky.info