မRadioAustralia

mmm

MMMEnglish

Lawkanat


Real Player ရယူရန္
ၽြနေူစူေပနမ

Window Media ရယူရန္
တငည


ႏွစ္အပိုင္းလိုက္အစီအစဥ္မ်ား


DrRaymondTintWay
စိတ္ေရာဂါ အထူးကု သမားေတာ္ၾကီး ေဒါက္တာ တင့္ ေဝ ရဲ႕ ပညာ ေပး အ စီ အ စဥ္ မ်ား။
Cheri
၁။ လူ ေတြ ဟာ ဆင္း ရဲ ျခင္း ဒါဏ္ ကို ခံ ႏိုင္ျပီး ခ်မ္းသာ တဲ့ ဒါဏ္ ကို မ ခံ ႏိုင္ ဘူး ဆို တဲ့ ဆို ရုိး ရွိ ပါတယ္။ ေတာ ထဲ မွ ဒုကၡ သည္ အျဖစ္ ဆိုး မ်ား၊ အသက္ ေဘး အႏၱရာယ္ မ်ား နဲ႔ -- တိုးတက္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္ ဝ တဲ့ ႏိုင္ငံ ကို ေရာက္ တဲ့ အခါ မွာ ခံ ႏိုင္ ရည္ ျဖစ္ ဖို႔ အေတာ္ ကို ၾကိဳး စား ၾက ရ ပါတယ္။ ဒီ အေၾကာင္း ရင္း ေတြ နဲ႕ ပတ္သက္ ျပီး ေဒါက္ တာ တင့္ ေဝ က ေဆြး ေႏႊး ထား ပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၂။ ကမၻာ တဝွမ္း လူ ေတြ ဟာ အေၾကာင္း အမ်ိဳး မ်ိဳး ေၾကာင့္ မိမိ တို႔ ေမြး ရာ ဇာတိ ခ်က္ေၾကြ ဌါ ေန ရင္း က ေန အခန္႔ ပို သင့္ ၍ ေသာ္ ၄င္း၊ အ သက္ ေဘး အႏၱရယ္ အတြက္ေၾကာင့္ ေသာ္ ၄င္း ေျပာင္း ေရြ႕ ေန ထိုင္ မွဳ မ်ား ျဖစ္ ေန ပါတယ္။ ေကာင္း မြန္စြာ ရွင္ သန္ ေန တဲ့ အပင္ တပင္ ကို အျမစ္ က ပါ မက်န္ ႏွဳတ္ ျပီး -- ေရ ေျမ ဓါတ္သဘာ ဝ မတူ တဲ့ ေန ရာ မွာ သြား ျပီး ျပန္ ပ်ိဳး မယ္ ဆို ရင္ - ဒီ အပင္ ဟာ -အရြက္ ႏု ေလး ေတြ ျပန္ထြက္ လာ ဖို႕ မနဲ ကို ရံုး ကန္ ရ ပါတယ္။ အလား တူး ဘဲ ဇါတိခ်က္ ေၾကြ ျမန္ ျပည္ က ထြက္ လာ ျပီး တိုင္း တပါး မွာ ရွင္ သန္ ၾကသူ ေတြ ရဲ႕ ဘဝ အေျခ အေန မွာ လဲ ဒီ လို ဘဲ ရံုး ကန္ ၾက ရ တဲ့ အေၾကာင္း ကို ေဒါက္ တာ တင့္ ေဝ က ေဆြး ေႏႊး ထားပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၃။ ပုလင္းတူ ဗူး စို႕လည္ ပင္း ဖက္ ခင္ မင္ လာ တဲ့ သူ ငယ္ ခ်င္းေတြ အခ်င္း ခ်င္း၊ ျပည္ ပ ကို ေရာက္ လာ မွ၊ တေယာက္ နဲ ့တေယာက္ ဘာ ျဖစ္ လုိ႔ ဒီ ေလာက္ အ ထိ ၾကည့္လုိ႔ မ ရ တဲ့ အထိ မုန္း တီး သြား ၾက တာ လဲ။ ေဒါက္ တာ တင့္ ေဝ က ေဆြး ေႏႊး ထားတာ ေတြ ကို နား ဆင္ ၾကည့္ ပါ။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၄။ အစဥ္ အလာ အ ရ ၾကားဘူး ခဲ့ ၾက တဲ့ ပေရာဂေတြအေၾကာင္း၊ ျပဳ စား ျခင္း ခံ ရတယ္ ဆို တဲ့ အေၾကာင္း ေတြ၊ စိတ္ က်မ္းမာ ေရး နဲ႔ ဘယ္ လုိ ဆက္ စပ္ ေန သ လဲ ဆိုတာကို၊ ေဒါက္ တာ တင့္ ေဝ က ေဆြး ေႏႊး ထား ပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၅။ စိတ္ ညစ္ညူး မွဳ ခံ စား ေန ရ သူ မ်ား မွာ အေတြး အမ်ိဳး မ်ိဳး ေခ်ာ္ တတ္ပါတယ္။ ဘာ ျဖစ္ လို႔ ျဖစ္ ရ သလဲ၊ ေဒါက္ တာ တင့္ ေဝ က ေဆြး ေႏႊး ထားတာ ေတြ ကိုနား ဆင္ ၾကည့္ ပါ။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၆။ စိတ္ ညစ္ညူး မွဳ ခံ စား ေန ရ သူ မ်ား မွာ အေတြး အမ်ိဳး မ်ိဳး ေခ်ာ္ တတ္ပါတယ္။ ဒီ လို ျဖစ္ လာ ရင္ သူ တပါးကို အထင္ မွား တတ္ ပါတယ္။ အထင္မွား ခံ ရ သူေတြ မွာ လဲ နား မ လည္ တတ္ တဲ့ သဘာ ဝ ရွိ ပါတယ္။ ဒီ ျပႆနာ ကို ဘယ္ လုိ ကူ ညီေျဖရွင္းေပး ႏိုင္ မ လဲ ဆို တဲ့ အေၾကာင္း ကို ေဒါက္ တာ တင့္ ေဝ က ေဆြး ေႏႊး ထားပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> Radio
ရ။ အသဲ ကြဲ တယ္ ဆို တာ တကယ္ ေကာ ရွိ သလား။ ဒီ ေဝဒနာ ခံ စား ခ်က္ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေကာ ေဆး ရွိ သလား။ ေဒါက္ တာ တင့္ ေဝ က ေဆြး ေႏႊး ထားတာ ေတြ ကို နား ဆင္ၾကည့္ ပါ။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၈။ စိတ္ညစ္ညဴး မွဳ နဲ႔ ရူးသြတ္ မွဳ ဆို တာ လံုး လံုး လ်ား လ်ား ကြာ ျခား မွဳ ရွိ တယ္ ဆို တာ ကို သမားေတာ္ ၾကီး ေဒါက္ တာ တင့္ ေဝ က ရွင္း ျပ ထား ပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၉။ ရူးသြတ္ မွဳ ဆို တာ ငယ္ ရြယ္  စဥ္ မွာ ကု သ နိုင္ ျပီး၊ ရူး သြတ္ သူ ကမၻာ တဝွမ္း မွာ ၁% သာ ရွိ တယ္ ဆို တဲ့ အေၾကာင္း ေဆြး ေႏႊး ခ်က္။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၁၀။ လူေတြ ဟာ တေယာက္ နဲ႔ တေယာက္မတူၾက ပါဘူး။ လူ တိုင္း လူ တုိင္း ဟာ တမူ ထူးျခား ၾက ပါတယ္။ ဒါ ေပ မဲ့၊ လူမွဳ ေရး စနစ္ေဘာင္ တြင္း နဲ႔ မကိုက္ညီ ေတာ့ ဘဲ  ထူးကဲ မွဳ လြန္ ကဲ လာ တဲ့ အခါ မွာ ေတာ့ စိတ္ ပို္င္း ဆိုင္ ရာ
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားရဲ႕ အကူ အညီ လို အပ္ တယ္ ဆို တဲ့ အေၾကာင္း ေဆြး ေႏႊး ထား တာ ျဖစ္ ပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၁၁။ စိတ္ကစင့္ကလ်ား  schitzophrenia  ၇ူးသြတ္မွဳ အေၾကာင္း၊ အခု ေခတ္မွာ ေဆးဝါးကုသ ထိန္း ခ်ဳပ္ လာ ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ တဲ့ အတြက္ အရူးေထာင္ တို႔၊ စိတၱဇ ေဆး ရံုေတြ မွာ ဒီ လူ ေတြ ကို ထား ဖုိ႔ မ လုိ ေတာ့ ဘဲ၊ လူ႔ ေဘာင္ ေလာက အတြင္း ဆက္ လက္ထား ရွိ ႏိုင္ တဲ့ အေၾကာင္း
နားဆင္ရန္ >> Radio
၁၂။ သူ ငယ္ ျပန္ ျခင္ (Dementia & alzheimer) အေၾကာင္း။ လူ ေတြ မွာ အသက္ ၆၅ႏွစ္ ေက်ာ္ လာ ရင္ ျဖစ္ တတ္ တဲ့ အေၾကာင္း၊  သူငယ္ျပန္မွာ ကို ေရွာင္ နိုင္သလား၊ သူ ငယ္ျပန္ သူ ေတြ ကို ဘယ္ လုိ ၾကည့္ ရွဳ ေစာင့္ ေရွာက္ ရ မလဲ။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၁၃။သူငယ္ျပန္ ေရာဂါ အေၾကာငး္ ပထမဦး ဆံုး ျပ နိင္ တဲ့ လကၡဏာ ဟာ -- က်ိဳက္ မ ရွက္၊ ငိုက္ မ ရွက္၊ မိ မိ တို႔ စိတ္ ထဲ မွာ သာ မန္ အား ျဖင့္ လုိ ခ်င္ စိတ္ ေတြ ကို ထိန္း ႏိုင္ ေပ မဲ့၊ သူ ငယ္ျပန္ေရာဂါ စ လာ တဲ့ အခါ မွာ စိတ္ ကို မ ထိန္း တတ္ ေတာ့္ တဲ့ အေၾကာင္း
နားဆင္ရန္ >> Radio
၁၄။ OCD (Obsessive Compulsive Disorder) လုိ႔ ေခၚ တဲ့ အ စြး အလန္း ၾကီး တဲ့ ေရာ ဂါ အေၾကာင္း၊ ဒီ လူ ေတြ ဟာ အ ရာ ရာ တိုင္း ကို၊ ထပ္ ခါ တလဲလဲ၊ အဖန္ တလဲလဲ၊ စိတ္ မ ထိန္း ႏိုင္ ေတာ့ ဘဲ လုပ္ေဆာင္ ေန ၾက တာ ဘာ ျဖစ္ လုိ႔ လဲ။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၁၅။ သက္ၾကီး ရြယ္ အို ျဖစ္ လာ တဲ့ အခါ မွာ ျဖစ္ ႏိုင္ တဲ့ ေရာ ဂါ အေၾကာင္း၊ မွတ္ ဥါဏ္ ခ်ိဳ႕ ယြင္း လာ တာ ေတြ၊ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ တတ္ လာ တဲ့ လကၡဏာ ေတြ အေၾကာင္း
နားဆင္ရန္ >> Radio
၁၆။ သက္ၾကီး ရြယ္ အို မ်ား မွာ ျဖစ္ တတ္ တဲ့  Bipolar ေရာ ဂါ -- အစြန္းေရာက္ျပီး စိတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ၾကြျခင္း အေၾကာင္း
နားဆင္ရန္ >> Radio
၁၇။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တမူး ျမိဳ႕ က ေသာတ ရွင္ တဦး က သမားေတာ္ ၾကီး ေဒါက္တာတင့္ ေဝ ကို  Radio Australia ကေန တဆင့္၊ စာ ေရး သား ျပီး၊ မိမိ ရဲ႕ မိသားစု ထဲ က ေသ ဆံုး မွဳ ေတြ ေၾကာင့္၊ ဝမ္းနဲပူ ေဆြး ေသာ က စိတ္ ခံ စား ရ မွဳ န႔ဲပတ္သက္ ျပီး ေဒါက္တာတင့္ေဝ က တိုက္ ရိုက္ ျပန္ ၾကားေပး ထား ပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၁၈။ SELF ESTEEM ျမန္မာ ႏိုင္ငံ က ေက်ာင္း ဆရာ တဦး၊ သိကၡာသမာဓိ ရွိရွိ နဲ႔ ရိုးသား ေျဖာင့္ မတ္စြာ ေန ထိုင္ သူ တဦး ဟာ၊ မတရား စြပ္စြဲ ခံ ရ ျပီး ေနာက္၊ စိတ္ ဓါတ္ က် သြား ပံု၊ ေဒါက္ တာ တင့္ ေဝ ရဲ႕ စိတ္ေရာဂါ အေၾကာင္း နား ဆင္ ျပီး၊ မိ မိ ကိုယ္ ကို ျပန္ ျပီး ကု သ ႏိုင္ ခဲ့ တဲ့ အေၾကာင္း
နားဆင္ရန္ >> Radio
၁၉။ POST NATAL DEPRESSION မီးဖြါးျပီး မိခင္ေတြ မွာ စိတ္ဖိစီး မွဳ ေရာဂါ ခံ စား တတ္ ၾက တဲ့ အေၾကာင္း၊ ေရာဂါ ျဖစ္ တတ္ တာ ကို နား လည္ ရင္ ဘယ္ လုိ ကာ ကြယ္ ကု သ ႏုိင္ မလဲ ဆို တာ ကို နား လည္ မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။
နားဆင္ရန္ >> Radio
၂၀။ANGER ေဒါသၾကီး တယ္၊ ေဒါသထြက္ တယ္ ဆို တာ၊ စိတ္ ကို အလုိ လုိက္ တာ လား၊ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ ဘယ္ မွာ ရွိ သူ ေတြ ထိ ခိုက္ ခံစား တာ ကို မ သိ လုိ႔ ဘဲ လား၊ ဒါမွမဟုတ္၊ သိ ရက္ နဲ႔ အခြင့္ ေကာင္း ယူ ေန တာ လား ဆို တဲ့ အေၾကာင္း
နားဆင္ရန္ >> Radio
၂၁။ ALCHOHOLISM  အ ရက္ စြဲ တယ္ ဆိုတာ - လူ တိုင္း ဘာ ျဖစ္ လို႔ မျဖစ္ တာ လဲ - အရက္စြဲသြားသူ ေတြ အ ရက္ စြဲတာ ကို ျဖတ္ျပီး ရင္ ေကာ - ျပန္ ျပီး စြဲႏိုင္ သလား ဆို တဲ့ အေၾကာင္း
နားဆင္ရန္ >> Radio
၂၂။KLEPTOMANIA တခ်ိဳ႕ လူ ေတြ မွာ ခုိး တတ္ တဲ့ အက်င့္ ေတြ ပါ လာ တာ ဟာ ေရာဂါ တမ်ိဳး ျဖစ္ ျပီး၊ တခ်ိဳ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ ေတြ အ ရ၊ ေဖ်ာက္လုိ႔ မ ရ တဲ့ အက်င့္ လုိ႔ ဆို ေပ မဲ့၊ စိတ္ေရာဂါ အေျခ အေန တမ်ိဳး ျဖစ္ တဲ့ အတြက္ကု သ ႏိုင္တယ္ဆို တဲ့ အေၾကာင္း
နားဆင္ရန္ >> Radio

Copyright ©2010 All Rights Reserved ---New Sky Advertising www.new-sky.info